Zwavel trioxide (SO3)

Zwaveltrioxide (SO3) wordt gevormd als bijproduct bij de verbranding van fossiele brandstoffen voor energieopwekking en wordt ook gebruikt of geproduceerd in veel industriële processen. Bij temperaturen onder de 2000C vermengt de SO3 zich met waterdamp tot zwavelzuur dat schadelijke effecten heeft op plantenoppervlakken en het milieu.

Bij SO3 metingen worden gegevens verstrekt zodat de operator op de meest efficiënte manier brandstof  kan verbranden om corrosie van de installatie te minimaliseren. Monitoring van SO3 is belangrijk wanneer het als bijproduct gevormd is, b.v. in DeNOx-systemen.

De SO3 monitor is ontworpen om een aan een breed scala van meeteisen te voldoen. Het instrument is draagbaar en geschikt voor lange en korte perioden van metingen.

De SO3 of H2SO4 in het gasmonster wordt geabsorbeerd door sulfaationen (SO42-) in een waterige oplossing van propaan-2-ol in water. De oplossing wordt door een bed van barium chloranilate geleid.

Range0-200 ppm
Nauwkeurigheid1-5%
Lag TijdOngeveer 60 sec
Respons (90% FSB)Ongeveer 120 sec
Oplossings consumptie0.25 2 cm3/h 
Omringende temperatuur0-400C
Module Demensies
Analyse19 Unit,6U hoog, 500 mm diep (27 kg)
Controle19 Unit, 4U hoog, 400 mm diep (13kg)
Stroom230V 50/60Hz of 110V 50/60 Hz, 350W
Probe lengte1m, 1,2m, 1,5m, 2m
Signaal output4.. 20 mA output for recorder
RS232 to PC connector bij aanvraag

Ankersmid Process          info@mc-products.com,  (31)-0548-59 59 69