Waterstofzuiverheid Analyse

Brandstofceltechnologie is klaar om een significant effect te hebben op zowel voertuig als draagbare power markten. Vooruitlopend, normalisatie-instellingen, zoals ASTM en ISO, bereiden normen voor om optimale prestaties voor brandstofcel-apparaten te behouden.

De proton uitwisselende membranen in brandstofcellen zijn gevoelig voor besmetting. Dit komt door meerdere verontreinigingen die kenmerkend zijn voor waterstof. Deze besmettingen moeten worden geminimaliseerd om efficiëntie te handhaven. Concentraties van slechts één ppb (delen per miljard) kunnen een groot probleem vormen.

Verontreinigingen, zoals waterstofsulfide en andere zwavel bevattende soorten, hebben een permanent effect op de efficiëntie van brandstofcellen. Het is cruciaal om de concentratie van deze verontreinigingen te monitoren vanaf de productiefase tot de plaats van levering

CW-CRDS voor waterstof zuiverheid Analyses 
Tiger Optics produceert een assortiment van instrumenten voor waterstof zuiverheid analyses. De HALO 3 is bij uitstek geschikt om ervoor te zorgen dat de  brandstofcel waterstof voldoet aan de noodzakelijke water specificaties, terwijl de lagere niveaus van andere onzuiverheden vragen om de kracht en de gevoeligheid van de LaserTrace 3. Multi-component toepassingen worden ook door ons innovatieve Prismatic platform gedaan.
Ankersmid Process          info@mc-products.com,  (31)-0548-59 59 69