Exhaust Gas Analyzer

De Gasboard 5020 emissie gas analyzer kan worden gebruikt voor het meten van de concentratie van auto-emissiegas CO, CO2, HC, O2 en NO (optioneel).Het is gebasseerd op de pulsable infrared source and single source two beams non-dispersion infrared (NDIR) method,Deze analyzer is ontworpen voor draagbare en kleinere afmetingen. De algemene toepassing is voor de auto-emissie controle of auto garage.
Ankersmid Process          info@mc-products.com,  (31)-0548-59 59 69