Ammoniak Emissie Monitoring

Ammoniak in de atmosfeer is het resultaat van een aantal menselijke activiteiten voornamelijk geassocieerd met intensieve landbouw. Dit geldt ook voor het fokken van vee, zoals pluimvee, varkens en met processen die betrekking hebben op de akkerbouw. 
Naast het veroorzaken van problemen op lokaal niveau zorgt ammoniak ook voor de vorming van fijnstof. Het transport van deze secundaire vervuiling, net zoals ammoniak zelf, kan een negatieve invloed hebben op de luchtkwaliteit in de omgeving.

De aanwezigheid van ammoniak op ppm niveau heeft een schadelijk effect op dieren en de productie. Atmosferisch ammoniak veroorzaakt ademhalingsproblemen bij gezonde dieren wat resulteert in ziekte en mogelijke sterfgevallen.

CW-CRDS voor ammoniakemissie Monitoring
Tiger Optics Tiger-I serie is ontwikkeld voor het meten van “trace level gases” in monsters bij omgevingsdruk. Alle Tiger Optics instrumenten zijn gebaseerd op de CW-CRDS.

De Tiger-i 2000 NH3 voor emissiemonitoring biedt een detectielimiet van 8 ppb. Het dynamische bereik is tot 40 ppm. Hij meet dicht bij een emissie bron maar is gevoelig genoeg om de uitstoot op afstand te lokaliseren.

Tiger Optics CW-CRDS analyzers brengen aanzienlijke voordelen om de uitstoot te monitoren.

  • Nauwkeurigheid herleidbaar naar de wereld van de grote nationale referentie laboratoria
  • Sub-ppb detectievermogen
  • Geen nul of overspanning vereist
  • Geen periodieke sensor vervanging / onderhoud
  • Een nano-seconde snelheid van de reactie
  • Breed dynamisch bereik
Ankersmid Process          info@mc-products.com,  (31)-0548-59 59 69